eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.DepositDocument

S to metodo se vloži dokument v sistem eDavki.

string DepositDocument(
    string handle,
    string signedDocXml,
    boolean ignoreNonCriticalErrors,
    string documentID
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
signedDocXml
Podpisan dokument.
ignoreNonCriticalErrors
True, v primeru da želi uporabnik vložiti dokument kljub nekritičnim napakam - opozorilom. V nasprotnem primeru se, v primeru obstoja teh napak, zgodi SoapException z oznako BusinessError.
documentID
Opcijski parameter. Ima lahko vrednost "null" ali prazno vrednost (empty string).
V primeru, da se pošlje vrednost, se preveri, da ta vrednost ni bila že poslana na strežnik. Ključ je: davčna št. zavezanca + tip dokumenta + documentID.

Rezultat

EDP številka vloženega dokumenta. Ta oznaka se uporablja za klic metode GetDepositedDocument.

Napake (Splošne napake)

Oznaka napake Opis
AlreadyDeposited Dokument s to vrednostjo ključa je že bil vložen. Glejte parameter "documentID".

Opombe

Vložijo se lahko samo pravilno podpisani dokumenti, ki ne vsebujejo vsebinskih napak. Podpisnik dokumenta mora imeti pravice za vlaganje dokumentov.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docNumber = soapService.DepositDocument(handle, signedDoc, false, "123");
      

Povezave

Prijava, Branje vloženega dokumenta