eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDepositedDocument

S to metodo se vrne statusne podatke in dokument (digitalno povratnico).

string GetDepositedDocument(
    string handle,
    string documentNumber,

    out string docXml
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentNumber
EDP številka dokumenta (ki jo vrne kot rezultat metoda DepositDocument.
out docXml
Celoten XML dokument - Digitalna povratnica.

Rezultat

Osnovni podatki o dokumentu v XML obliki (DocumentInfo XML shema)

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja vloženega dokumenta za izbran tip dokumenta.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string docXml;
  string docData;
  
  docData = soapService.GetDocument(handle, "EDP-12345679-1", out docXml);
   

Povezave

Prijava, Vložitev dokumenta

Seznam tipov dokumentov