eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.DepositExternallyReceivedDocument

S to metodo se odda (vloži) dokument iz zunanjega vira v sistem eDavki.

string DepositExternallyReceivedDocument(
    string handle,
    string signedDocXml
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
signedDocXml
Podpisan dokument.

Rezultat

EDP številka vloženega dokumenta.

Napake (Splošne napake)

Oznaka napake Opis
ArgumentOutOfRangeException Parameter signedDocXml je prazen.
NotAuthorizedForDepositExternalDoc Vlagatelj nima pravic (potrebna registracija na FURS) za vlaganje zunanjih dokumentov.

Opombe

Dokumenti iz zunanjega vira so dokumenti, ki jih vlagatelj odda v vpogled davčnim zavezancem. Za vlaganje ne potrebuje pooblastila prejemnika ampak pravice za vlaganje te vrste dokumentov (posebna registracija na FURS). Dokumenti se pojavijo med dokumenti prejemnika in služijo kot informativni dokumenti prejemniku.

Dokumenti iz zunanjega vira se ne obdelujejo in nimajo posledic za prejemnika.

Kot zunanje dokumente lahko npr. borznoposredniške hiše in banke oddajajo dokumenta tipa KDVP in D-IFI. Prejemniki lahko uporabijo prejete dokumente od različnih pošiljateljev kot predlogo za kreiranje lastnega dokumenta KDVP ali D-IFI, ki vsebuje združene podatke iz informativnih dokumentov.

Vložijo se lahko samo pravilno podpisani dokumenti brez vsebinskih napak, vendar je vsebinsko preverjanje drugačno kot pri običajnem vlaganju, saj je dokument informativne narave.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docNumber = soapService.DepositExternallyReceivedDocument(handle, signedDoc);
      

Povezave

Prijava, Branje vloženega dokumenta