eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentAttachmentList

S to metodo se pridobi seznam vseh prilog dokumenta: naknadno dodanih (document NF-priloga), notranjih in vsebovanih.

string GetDocumentAttachmentList(
    string handle,
    string documentNumber
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentNumber
EDP številka dokumenta (ki jo vrne kot rezultat metoda DepositDocument).

Rezultat

Seznam vseh prilog dokumenta v XML obliki (DocumentAttachmentInfo XML shema)

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja vloženega dokumenta za izbran tip dokumenta.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    
    string attachmentInfo = soapService.GetDocumentAttachmentList(handle, "EDP-12345678-1");
      

Povezave

Prijava, Vložitev dokumenta

Seznam tipov dokumentov