eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetReceivedDocumentList

S to metodo se vrne seznam prejetih dokumentov. V to kategorijo spadajo odgovori na povpraševanja in osebna sporočila.

string GetReceivedDocumentList(
    string handle,
    dateTime depositDateFrom,
    dateTime depositDateTo );

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
depositDateFrom
Začetek obdobja vložitve.
depositDateTo
Konec obdobja vložitve. Obdobje mora biti v razponu 3 mesecev.

Rezultat

Seznam vloženih prejetih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docList = soapService.GetReceivedDocumentList(handle, 
      Convert.ToDate("1.1.2004"), Convert.ToDate("1.3.2004"));

      

Povezave

Prijava