eDavki spletne storitve

DocumentInfo XML Shema

DocumentInfo XML shema vsebuje podatke o vloženem dokumentu v sistem e Davki.

Shema je objavljena na naslovu: https://edavki.durs.si/SoapPortal/Schemas/DocumentInfo_1.xsd

Polje Tip* Ime Opis
documentNumber xs:string Oznaka dokumenta v sistemu eDavki "EDP-dš-zap.št." (za dokumente vložene prek EDP), "PDP-dš-zap.št." (za papirnate dokumente)
form/type xs:string Oznaka obrazca Oznake se nahajajo na seznamu obrazcev
form/version xs:string Različica obrazca (0..nn) Tip dokumenta je sestavljen iz oznake obrazca in različice v obliki Oznaka_nn. Aktualne različice najdete glede na obdobje na seznamu obrazcev.
status xs:int Status dokumenta Glejte statusi dokumentov.
depositedTimestamp xs:dateTime Čas vloge Čas vloge dokumenta v sistem
requestDocumentID xs:string Oznaka dokumenta zahteve Oznaka dokumenta (zahteve) za katerega je ta dokument odgovor
attachedDocument/documentNumber lista documentNumber Lista prilog dokumenta Lista oznak morebitnih prilog dokumentu

Opombe

* Tip se nanaša na XML tip podatka, ki je definiran v zgoraj omenjeni shemi te XML strukture

Povezave

GetDocumentInfo, DepositDocument