eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetReceivedDocumentListByPeriod

Metoda vrne seznam prejetih dokumentov za podano poslovno obdobje. V to kategorijo spadajo odgovori na povpraševanja in osebna sporočila.

string GetReceivedDocumentListByPeriod(
    string handle,
    dateTime periodFrom,
    dateTime periodTo
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
periodFrom
Začetni datum poslovnega obdobja za katero je bil dokument vložen.
periodTo
Končni datum poslovnega obdobja za katero je bil dokument vložen.

Rezultat

Seznam vloženih prejetih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string docList = soapService.GetReceivedDocumentListByPeriod(handle, 
  Convert.ToDate("1.1.2009"), Convert.ToDate("1.3.2009"), 
  "G2G_R", "OkProcessed");

   

Povezave

Prijava