eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetReceivedDocumentListByReferenceEdpNumber

S to metodo se vrne seznam prejetih dokumentov. V to kategorijo spadajo odgovori na povpraševanja in osebna sporočila.

string GetReceivedDocumentListByReferenceEdpNumber(
    string handle,
    string refEdpNumber,
    string typeFormEnum
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
refEdpNumber
Referenčna Edp številka.
typeFormEnum
Tip dokumenta (Seznam tipov).

Rezultat

Seznam vloženih prejetih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docList = soapService.GetReceivedDocumentListByReferenceEdpNumber(handle, "EDP-XXXXXXXX-434", "G2G_R");

      

Povezave

Prijava