eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetStatusAsync

Ta metoda vrne status dokumenta naloženega v vrsto.

string GetStatusAsync(
    string handle,
    stringGuid ticket
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
ticket
Guid številka dokumenta (ki jo vrne kot rezultat metoda UploadAndDepositDocumentAsync).

Rezultat

Status dokumenta (Seznam statusov)

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja naloženega dokumenta.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string status;
  
  status = soapService.GetStatusAsync(handle, "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223");
   

Povezave

Prijava, Nalaganje dokumenta v vrsto

Seznam statusov dokumentov