eDavki spletne storitve

Seznam statusov dokumentov

Spletne storitve sprejemajo kot vhodni podatek tip string, ki pa mora imeti eno izmed izbranih vrednosti iz stolpca "Oznaka".

ID Oznaka Opis
-1 DisplayAll Vsi statusi - vrednost se uporablja pri iskanjih
10 UnderConstruction V pripravi
20 Prepared Pripravljen
30 Deposited Vložen
31 ReminderSent Poslan opomnik
32 Served Vročen
33 FictitiousService Fikcija vročitve
34 PendingService V vročanju
37 DepositedControl Čaka na kontrolo
38 Approved Odobren
39 TypeChanged Prekvalificiran
40 InProcess V obdelavi
42 DecisionIssued Odločba izdana
45 InProcessControl V obdelavi - kontrola
50 OkProcessed Obdelan (uspešno)
60 ErrorProcessed Obdelan (z napako)
62 Wrong channel Obdelan (z napako) - napačen kanal oddaje
65 Removed Umaknjen
70 Revoked Storniran
75 Replaced Nadomeščen
80 Rejected Zavrnjen dokument
85 InformationData Informativni podatki

Asinhroni cikel pa ima svoje statuse

ID Oznaka Opis
6 AsyncUploaded Naložen v vrsto
8 AsyncInParse V fazi razčlenjevanja
9 AsyncErrorParsed Napaka v fazi razčlenjevanja
11 AsyncOkParsed Razčlenjen (uspešno)
12 AsyncInvalidSignature Napaka v podpisu
15 AsyncInCheck V fazi preverjanja
18 AsyncErrorChecked Napaka v fazi preverjanja
19 AsyncOkChecked Preverjen (uspešno)
30 Deposited Vložen

Opomba

Statusi manjši od 30 predstavljajo nevložene dokumente.


Statusi večji ali enaki 30, so vloženi dokumenti. Zaradi morebitnih novih statusov je aktualni seznam statusov na voljo na javnem delu portala eDavki.

Povezave

Začetna stran