eDavki spletne storitve

Predstavitev spletnih storitev

Postopek izvajanja klicev

Zaporedje izvajanja klicev

Postopek izvajanja klicev spletne storitve je prikazan na zgornji sliki:

Prijava v sistem se izvede za določenega uporabnika.

Vse operacije se izvajajo v imenu uporabnika, ki se je prijavil v sistem.

Po koncu izvajanja operacij je zaradi varnosti priporočeno, da se uporabnik odjavi iz sistema. Če se uporabnik ne odjavi, bo sistem po določenem času sam pobrisal  uporabnikovo sejo.

 

Seznam operacij, ki so podprte s spletnimi storitvami


Prijava/Odjava

Prijava (login)

Odjava (logout)


Branje podatkov

Branje vloženega dokumenta

Seznam prejetih dokumentov

Seznam prejetih dokumentov po tipu dokumenta

Seznam prejetih dokumentov po referečni edp številki

Seznam prejetih dokumentov po obdobju

Seznam prejetih dokumentov po periodi in tipu dokumenta

Seznam vloženih dokumentov

Iskanje vloženih dokumentov po obdobju

Seznam nevloženih dokumentov

Branje nevloženega dokumenta

Pridobivanje podrobnosti vloženega dokumenta

Prevzem paketa samoprepovedi


Operacije nad dokumentom

Kreiranje novega dokumenta

Osvežitev predizpolnjenih podatkov

Izračunavanje polj

Izračunavanje polj dokumenta s prilogo

Izračunavanje vseh polj (tudi vnosnih, na REK dokumentih)

Izračunavanje vseh polj na dokumentu s prilogo(tudi vnosnih, na REK dokumentih)

Preverjanje napak dokumenta

Preverjanje napak dokumenta s prilogo

Vložitev (oddaja) dokumenta

Vložitev (oddaja) dokumenta s prilogo

Oddaja dokumenta iz zunanjega vira

Shranjevanje dokumenta

Shranjevanje dokumenta s prilogo

Priprava dokumenta

Priprava dokumenta s prilogo

Brisanje nevloženega dokumenta

Nalaganje vsebovanih prilog

Pridobitev dovoljenih tipov prilog

Pridobitev opisnih tipov prilog

Priprava velikih dokumentov

Pridobitev seznama prilog dokumenta

Prenos priloge dokumenta

Prenos vsebovane priloge dokumenta


Asinhrone operacije nad dokumentom

Nalaganje dokumenta v vrsto

Nalaganje dokumenta v vrsto z možnostjo kompresije

Preverjanje statusa dokumenta naloženega v vrsto

Branje napak dokumenta naloženega v vrsto

Pridobivanje oznake naloženega dokumenta po tem, ko je bil vložen


G2G storitve

Pridobivanje skupin storitev G2G

Pridobivanje seznama storitev G2G za določeno skupino

Pridobitev meta informacij o posamezni storitvi G2G

Pridobitev meta informacij o posamezni storitvi G2P

Vpisovanje elektronskega dokumenta v sistem G2P

Vpisovanje elektronskega dokumenta v sistem G2P (razširjen način)

Pridobivanje transformacije za prikaz G2G dokumenta


eVročanje

Nalaganje paketa za vročanje


Operacije za testiranje

Sprememba statusa dokumenta


Seznam šifrantov

Tipi dokumentov

Statusi dokumentov

Delo z napakami in seznam napak


Novosti / Spremembe