eDavki spletne storitve TESTNO OKOLJE

Metoda SoapPortal.TestChangeDocumentStatus

S to metodo se spremeni status vloženega dokumenta.

string TestChangeDocumentStatus(
    string handle,
    string documentNumber,
    string documentStatus
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentNumber
EDP številka dokumenta.
documentStatus
Nov status dokumenta (Seznam statusov).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja vloženega dokumenta.
Akcija je na voljo samo v testnem okolju.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    soapService.TestChangeDocumentStatus(handle, "EDP-12345679-1", "OkProcessed");
      

Povezave

Prijava