Pooblastila v eDavkih

Pooblastila so lahko zunanja ali notranja.

Zunanja pooblastila

Zunanja pooblastila so pooblastila, ki jih davčni zavezanec lahko dodeli drugemu davčnemu zavezancu. S tem omogoči drugemu davčnemu zavezancu, da v imenu pooblastitelja posluje z davčno upravo. Takšen pooblaščenec se imenuje zunanji pooblaščenec, po svojem statusu pa je lahko pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo ali fizična oseba.

Notranja pooblastila

Notranja poblastila so namenjena samo pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom za pooblaščanje njihovih zaposlenih za opravljanje storitev elektronskega davčnega poslovanja znotraj danega podjetja. Takšni pooblaščenci se imenujejo notranji pooblaščenci. Za dodelitev notranjega pooblastila morate naročiti poseben certifikat za zaposlene, ki jih želite pooblastiti.

Če je davčni zavezanec pooblaščen za zastopanje drugega davčnega zavezanca, lahko dodeli notranja pooblastila svojim zaposlenim tudi za opravljanje storitev elektronskega davčnega poslovanja za zastopanega davčnega zavezanca. V tem primeru lahko dodeli notranja pooblastila v manjšem ali enakem obsegu, kot so dodeljena davčnemu zavezancu, s krajšimi ali z enakimi časovnimi omejitvami.

Glejte tudi

Splošno o pooblastilih Delo z zunanjimi pooblastili Delo z notranjimi pooblastili