Stanja dokumentov

V navigacijskem meniju je razdelek Dokumenti, kjer so obrazci, ki ste jih shranili na strežnik ali vložili na FURS, razvrščeni glede na stanje. Vsak obrazec, ki ste ga shranili ali podpisali v eDavkih, dobi svojo identifikacijsko številko. 

Pregled dokumentov glede na njihovo stanje

Poimenovanje Stanje
Dokumenti v pripravi Dokument je v nastajanju in ste ga začasno shranili na strežnik s funkcijo Shrani začasno. Najdete ga v arhivu dokumentov v pripravi.
Pripravljeni dokumenti Dokument je pripravljen in čaka še na podpis odgovorne osebe. Dokument ste s funkcijo Shrani za podpis shranili na strežnik. Najdete ga v arhivu pripravljenih dokumentov
Vloženi dokumenti Dokument ste podpisali in vložili na FURS s funkcijo Podpiši. Vloženi dokumenti so vsi dokumenti, ki so že v procesu obdelave na FURSU. Najdete ga v arhivu vloženih dokumentov.
Prejeti dokumenti Dokument ste prejeli s strani FURSA in je v arhivu prejetih dokumentov.

V navigacijskem meniju Dokumenti lahko izberete še naslednje operacije:

Glejte tudi

Vsi obrazci eDavkov

Gumbi pri delu z obrazci

Izbira novega dokumenta

Uvoz dokumenta

Dodajanje priloge