Vsi obrazci eDavkov

Med obrazce se uvrščajo vse spletne strani eDavkov, kjer izpolnjujete ali izbirate rubrike in vnašate podatke ali jih uvažate, potem pa dokument podpišete in vložite.

Obrazce eDavkov, ki jih izpolnjujete, lahko začasno shranite na strežnik eDavkov, kjer jih poljubno obdelujete in ko želite, jih lahko prek eDavkov vložite na FURS. Vse obrazce, ki ste jih shranili na strežnik ali vložili na FURS, lahko vidite v eDavkih v razdelku Dokumenti. Ta je glede na stanje dokumentov razdeljen na Dokumente v pripravi, Pripravljene dokumente, Vložene dokumente in Prejete dokumente.

Pregled vseh obrazcev, ki so na voljo v eDavkih

S klikom na ime izbranega obrazca se odpre okno z opisom tehnične pomoči oddaje obrazca.

Uporabniki prijavljeni z davčno številko in geslom lahko oddajajo samo določene obrazce. Seznam je na voljo na strani Davčni obrazci v eDavkih dostopni preko menija Predstavitev na Javnem portalu.

Skupina obrazca Poimenovanje
D-IFI Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
DDD-DDD Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
DD-SprAkt Vloga za medletno spremembo višine akontacij
DDV-Izv Vloga za pridobitev statusa izvoznika
DDV-O Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost
DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)
DDV-P3 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tujci)
DDV-Razkritje Razkritje podatkov o predloženem obračunu DDV
DDV-VE Zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu
DIS Obračun davka od iger na srečo
DMV-O Obračun davka na motorna vozila
DMV-Vpogled Vpogled v podatke o plačanem DMV
DOD-DDPO Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
DODKIS Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
Doh-DHO Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
Doh-Div Napoved za odmero dohodnine od dividend
Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
Doh-Dru Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
Doh-IID Informativni izračun dohodnine
Doh-KDVP Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
Doh-Obr Napoved za odmero dohodnine od obresti
Doh-Odm Napoved za odmero dohodnine
Doh-Prem Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Doh-Ugo Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
Doh-Vdc Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
Doh-Zap1 Napoved za odmero akontacije dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja za rezidente
Doh-Zap1A Napoved za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente
Doh-Zap2 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
Doh-Zap3 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente
DPZP Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov
EDP-PriSP Prijava strežniškega potrdila za uporabo spletnih storitev
eVEM-DavPod* Davčni podatki
eVEM-PDS* Pridobivanje davčne številke
IREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
KD-ODKD Obračun dodatne koncesijske dajatve
KDIS Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo
IGR-P1 Poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin
LICIS Vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
KP-KPD Podatki za odmero dohodnine
NF-LD Lastni dokument
NF-ObrFO Vloga za obročno plačilo davka za fizične osebe
NF-OdlPS Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka za poslovne subjekte
NF-OdlZav Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
NF-OdpFO Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe
NF-PrevZav Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih
NF-Priloga Priloga
NUI Obračun davčnega odtegljaja po 383.C členu zakona o davčnem postopku od dohodkov iz finančnih instrumentov
ODE-PDO Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2
ODO-1-NFI Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi s 383.e členom ZDavP-2
ODT Obračun davka na tonažo
PD-O Poročilo o dobavah (76.a člen)
PD-Obv Obvestilo o začetku/prenehanju dobav blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV
PNiPD Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
PODO-OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike
PODO-OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
POPD Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka
PT Obračun požarne takse
REK-O Obrazec REK-O
REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo
REK-1b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja
REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja
VATR-APP Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU
VATR-PRA Vloga za prilagoditev odbitnega deleža
VIES-KP (RP-O) Rekapitulacijsko poročilo
VIES-Prev Vloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU
OSS Posebna shema unije OSS

* Obrazcev eVEM-PDS in eVEM-DavPod preko portala ne morete oddajati.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci

Stanja dokumentov