Napoved za odmero dohodnine od dividend (Doh-Div)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero dohodnine od dividend. Lahko pa obrazec uvozite, za navodila glejte povezavo na dnu spodnjega opisa pomoči. Obdobje je v letih do vključno leta 2015 trimesečno, za leto 2016 in novejša pa letno. Začetni datum oddaje je 1. v mesecu za preteklo obdobje, rok za oddajo pa je do 15. dne v mesecu po preteku obdobja za trimesečna obdobja in do 28.2. po preteku obdobja pri letnem obdobju.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Preberite opozorilo glede oddaje napovedi in izpolnite predstran obrazca. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec. Izpolnite potrebne podatke in na koncu kliknite na gumb Oddaj vlogo.
  3. Podpis dokumenta: po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate vnesene podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Vrednosti v šifrantih

Za opis šifranta vrst devidend glejte tukaj.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-Div
Navodila za izpolnjevanje Doh-Div
Vrste dokumentov
Uvoz dokumentov