Napoved za odmero dohodnine od obresti (Doh-Obr)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero dohodnine od obresti (Doh-Obr). Lahko pa obrazec uvozite, za navodila glejte povezavo na dnu spodnjega opisa pomoči. Obdobje je v letih do vključno leta 2015 trimesečno, za leto 2016 in novejša pa letno. Začetni datum oddaje je 1. v mesecu za preteklo obdobje, rok za oddajo pa je do 15. dne v mesecu po preteku obdobja za trimesečna obdobja in do 28.2. po preteku obdobja pri letnem obdobju.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Preberite opozorilo glede oddaje napovedi in izpolnite predstran napovedi. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec. Izpolnite potrebne podatke in na koncu kliknite na gumb Oddaj vlogo.
  3. Podpis dokumenta: po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Vrednosti v šifrantih

Za opis šifranta vrst obresti glejte tukaj.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Uvoz dokumenta
Vrste dokumentov
Navodila za izpolnjevanje Doh-Obr