Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (Doh-Zap2)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. Obrazec je namenjen oddaji tistim zavezancem, ki so bili na dan prejema dohodka nerezidenti Slovenije. Rok za oddajo obrazca je 15. dan po prejemu dohodka.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Vnesite Datum prejema dohodka, izberite vrsto dokumenta in označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isti datum prejema dohodka. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Vrednosti v šifrantih

Za opis šifranta vrst dohodka za obrazec Doh-Zap2 glejte tukaj.

Za opis šifranta vrst dohodka za drugo pogodbeno razmerje glejte tukaj.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Uvoz dokumenta
Vrste dokumentov
Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-Zap2