Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente (Doh-Zap3)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente. Rok za oddajo obrazca je do vključno 15. v tekočem mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu. Zavezanec mora biti na dan prejema dohodka rezident Slovenije.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Vnesite Datum prejema dohodka, izberite vrsto dokumenta in označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isti datum prejema dohodka. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Vrednosti v šifrantih

Za opis šifranta vrst dohodka za drugo pogodbeno razmerje glejte tukaj.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Uvoz dokumenta
Vrste dokumentov
Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-Zap3