Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost  

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter pavšalne ocene dohodka na panj, lahko pri davčnem organu uveljavljajo olajšavo za investiranja v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.
Kdo

Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost pri davčnem organu vložijo fizične osebe, zavezanci za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti.


Kdaj

Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost je treba oddati najpozneje do 5. februarja tekočega leta za vlaganja v preteklem letu, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto ne bo mogel upoštevati.

Zavezanec, ki bo želel uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po 5. februarju tekočega leta za vlaganja v preteklem letu, bo moral to storiti v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine (če ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine). Ugovoru oziroma napovedi bo v tem primeru priložil tudi vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.


Kje in kako

Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko zavezanec odda:
    • Osebno ali po pošti na Finančnem uradu Kočevje oziroma kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (KMEINVO) do leta 2019
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (KMEINVO) od leta 2020
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.