Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do turističnega bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 13. marec 2020, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Pri uvozu xml datoteke: Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko xxxxxxxx in tipom PO/SP/FO.
 
Preverite kaj imate napisano v XML datoteki na tem mestu:
<edp:taxNumber>DAVČNA ŠTEVILKA</edp:taxNumber>
<edp:taxpayerType>PO/SP/FO</edp:taxpayerType>
 
Če oddajate za fizično osebo, mora biti v polju taxpayerType zapisano FO.
Če oddajate za fizično osebo z dejavnostjo, mora biti v polju taxpayerType zapisano SP.
Če pa oddajate za pravno osebo pa PO.
Ali je možno iz analitičnih podatkov dobiti pregled vseh zaposlenih, ki sem jih prenesel v E-davke?
 
Vstopite v eDavke à DOKUMENTI à VLOŽENI DOKUMENTI à odprite oddan REK à spodaj na obrazcu kliknite na povezavo Prenesi datoteko priloge à izpisal se Vam bo celoten XML, ki ste ga oddali. Tako lahko preverite kaj vse ste oddali (zbirni del + analitičen del).
Pri uvozu xml datoteke: Na mestu '15' v vrstici 'n' je vrednost '' v elementu 'A004a' napačnega tipa. Pričakovan tip je 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd:typeCountryCode'.
 
 
Za nerezidente mora biti izpolnjeno polje 'A004a', ki pa ne sme biti Slovenija:
<A004a>Država rezidentstva</A004a>
Za rezidente ne sme biti izpolnjeno polje 'A004a'.
 
Kritična vsebinska napaka: "Individualni podatki za zavezanca z identifikacijsko številko so že izpolnjeni"!
   
Vse zavezance, ki oddajate xml datoteke, pripravljene v različnih aplikacijah prosimo, da pred oddajo preverite xml datoteko, da ne vsebuje praznih tagov. Sistem namreč v primeru prisotnosti omenjenih polj javi kritično vsebinsko napako, posledično pa je oddaja takega dokumenta nemogoča. Pogosta napaka je polje , ki ga je treba odstranit iz vseh individualnih zapisov v XML datoteki.
 
Konkreten primer napake "Individualni podatki za zavezanca z identifikacijsko številko so že izpolnjeni"!:
 
Rešitev: Problematično polje je treba odstranit iz vseh individualnih zapisov v XML datoteki.
Sistem mi javi napako: "V ZIP paketu so lahko samo podatki 'Skupina IID' ali samo podatki 'Skupina ostali'". Kaj to pomeni?
 
Pri ZIP paketu se VIR datoteke delijo na tri skupine. V istem ZIP paketu so lahko samo VIR datoteke iz ene skupine:
 
 
Skupina IID:
 
·         VIR.DAT - podatki o izplačanih dohodkih,
·         VIRPOVP.DAT - podatki o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo,
·         VIRPN1.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev,
·         VIRPN2.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene,
·         VIRVDC.DAT - podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane,
·         VIROPR.DAT - podatki o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine
·         VIRINVA.DAT - podatki o invalidih s 100 –odstotno telesno okvaro
 
Skupina ostali:
 
·         VIR5200.DAT - podatki za dobiček iz kapitala,
·         VIROBR.DAT - podatki o obrestih, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.
·         VIRODIV.DAT – podatki o dohodkih v obliki obrestih in dividendah, razen podatkov iz datotek VIROBR.DAT in VIR5900.DAT,
·         VIR5900.DAT – podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.
·         VIRINVK.DAT – podatki za dobiček iz kapitala v zvezi s pridobitvijo, odsvojitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov
·         VIRIFI.DAT -  podatki za davke od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
·         VIR6600.DAT - podatki o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, od katerih se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca
·         VIROPRKM.DAT - podatki o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine
·         VIRSUB.DAT - podatki o izplačanih drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se vštevajo v davčno osnovo
·         VIRPON.DAT - podatke o izplačanih dohodkih članom poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
 
Umik:
Kaj pomeni če sistem pri oddaji javi napako: "V vrstici {0} je znesek dohodka visok."?
 
V primeru, da sistem javi omenjeno napako pomeni, da je vzpostavljena vsebinska kontrola velikosti zneska. Znesek v vrstici presega vrednost 100.000 €. Sistem javi vsebinsko opozorilo, da zneske še enkrat preverite. Po kliku na gumb nadaljuj lahko podatke oddate. 
Opravljam dejavnost vendar imam certifikat izdan na fizično osebo. Kaj lahko naredim?
 
 
Do 22.2.2009 ste morali opraviti postopek pooblaščanja, kjer je fizična oseba z dejavnostjo pooblastila fizično osebo (ista oseba in davčna). Po tem datumu smo implementirali samodejno dodeljevanje pooblastil. To pomeni, da v tem primeru ni potrebno več oddajati obrazcev za pooblaščanje.
 
Dodeljevanje pravic se izvaja enkrat dnevno. Tako bo oseba, ki je registrirala certifikat izdan na fizično osebo, samodejno dobila pooblastila za delo v sistemu eDavki v imenu svoje dejavnosti, naslednji dan po opravljeni prvi prijavi. 
Izbrana datoteka ni tipa xml. Priložiti morate datoteko tipa xml.
 
Omenjena napaka se pojavi, če dokument uvažate preko UVOZA DOKUMENTA, ki je namenjen le XML shemam.
 
Postopek oddaje KP-KPD preko sistema eDavki je naslednji:
1.     Kliknete na Izberi obrazec za oddajo novega dokumenta
2.     Izberite obrazec KP-KPD- Podatki za odmero dohodnine
3.     Izberite obdobje za katero oddajate podatke (2009)
4.     Kliknete na gumb Priloži datoteko
5.     Kliknite na gumb Prebrskaj in dodajte datoteko, ki jo potem oddate po klasičnem postopku.
6.     Pojdite na lokacijo kamor vam program shranjuje podatke in dodajte datoteko. Če lokacije shranjevanja niste spreminjali, se podatki shranjujejo na C:/VIR. …
Možnost napake! Davčna številka (XXXXXXXX) se ne ujema z nazivom zavezanca (IME PRIIMEK) ( 'rubrika X', vrstica 'X').
 
Preverite vrstni red zapisa IMENA in PRIIMKA. Lahko, da imate napačen vrstni red imena in priimka. V polje ime ste mogoče vpisali priimek, v polju priimek pa imate vpisano ime.
Kritične vsebinske napake-Dokument ne sme vsebovati opozoril iz dodane priloge.
 
Prosim, da poskusite z oddajo podatkov tako, da dokumenta v eDavkih pred oddajo ne shranite ali pripravite. Se pravi, pojdite na nov obrazec KP-KPD-dodajte datoteko in le to direktno oddajte.
Kaj pomeni napaka "Znesek na poziciji 82 ni dovoljen" pri oddaji vir.dat?
 
 
Za vrste dohodka 2210, 2220, 2230 in 2240 se normirani stroški priznajo pri odmeri dohodnine avtomatično, zato se o njih ne poroča.
Kje dobim program za kontrolne podatke WDohod?
 
Program za kontrolne podatke si lahko namestite na spletni strani http://edavki.durs.si , pod rubriko programi.
Kako preverim katero verzijo programa WDohod imam?
 
V programu WDohod kliknete na Pomoč. Tam izberete opcijo Vizitka, kjer je razvidna različica programa.
Kako lahko oddam več različnih datotek za eno podjetje?
 
Dostavljavec kontrolnih podatkov lahko odda več različnih datotek za enega delodajalca hkrati, v primeru, da datoteke arhivira (zazipa).
V ZIP paketu so lahko samo podatki 'Skupina IID' ali samo podatki 'Skupina ostali'.
Obrazca se ne more več oddati, ker na izbrani datum niste bili aktivni ali pa je že preteklo obdobje v katerem lahko oddajate obrazce.
 
Pri tem opozorilu preverite obdobje oddaje obračuna. Težave nastanejo predvsem pri zavezancih, ki so v letu oddaje obračuna prenehali oziroma so na novo registrirali dejavnost. Datum registracije oziroma prenehanja dejavnosti, mora biti skladen s podatki v registru davčnih zavezancev oziroma s podatki iz poslovnega registra Slovenije (AJPES).
 
Če ste v programu Silvester že naložili obrazec z napačnim obdobjem, sledite spodnjim navodilom:
Datoteko z  napačnim obdobjem je potrebno ročno odstraniti. Odprete program Silvester Pelias/Fineus in na vrhu kliknete na àPomoč àVizitka à dvoklik na besedo PODATKI in v mapi DRAFT in SENT izbrišete xml obrazec (za dotično davčno številko) z napačnim obdobjem (lahko se večkrat pojavi). Opozarjamo, da na ta način odstranite že vnesene podatke v program in jih bo potrebno na novo vnesti.
 
Nato Program Pelias/Fineus zaprete, ga ponovno odprete in za izbranega zavezanca naložite nov obrazec tako, da določite novo obdobje.
Zaradi spremembe obrazca dokumenta ni več mogoče urejati ali oddati. Dokument lahko oddate tako, da izberete oddajo novega dokumenta.
 
 
Sporočilo se prikaže v primeru, da ste podatke pripravili v stari različici programa Silvester. Aktualna verzija dokumenta DDD-DDD je 086/16 in DOD-DDPO je 030/17. Verzijo dokumenta preverite tako, da si v programu Silvester naložite obrazec, nato v maski dokumenta preverite njegovo verzijo.

 
Če kljub, ponovni namestitvi programa Silvester Fineus/Pelias, ne uspete naložiti zadnje aktualne verzije, priporočamo spodnji postopek (opozarjamo, da na ta način boste izbrisali podatke dotičnega zavezanca in jih bo potrebno ponovno vnesti): Odprite program Silvester Fineus/Pelias in v orodni vrstici izberete--> Pomoč -->Vizitka, dvoklik na besedo Podatki in v mapi DRAFT, SENT in EXPORT izbrišete vse xml datoteke tega zavezanca za določeno obdobje.
Nato program Silvester Fineus/Pelias zaprete in si ga ponovno naložite iz naše spletne strani http://edavki.durs.si.
Naložite obrazec in preverite, če imate verzijo dokumenta  DDD-DDD 086/16 ali DOD-DDPO 030/17.
Kako pregledovati podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja (IREK-21)?
 
Fizična oseba lahko na portalu eDavki pridobi podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, tako da vstopi v osebni portal edavki ter odda Vlogo za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja IREK-21.

Dokument oddate tako, da kliknete na Dokumenti, Nov dokument, nato iz seznama na desni strani izberete obrazec:
IREK-21 - Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
tako, da kliknete na povezavo. Ko se dokument odpre, kliknete na gumb Oddaj vlogo, prepišete varnostno kodo in kliknete na gumb Podpis, izberete digitalno potrdilo ter kliknete Podpiši. V roku 10 minut, boste med Prejetimi dokumenti, prejeli Razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.
Priloga k obrazcu VATR-APP presega 5Mb. Kaj lahko storim?
 
Kopija ne sme presegati 5 Mb. Predlagamo, da skener nastavite:
 
o          Ločljivost 200 dpi.
o          Črno/bele kopije.
o          Tip datoteke pdf ali tiff (compressed).
o          Velikost papirja A4.
 
Če obsega kopij ni mogoče zmanjšati pod 5 Mb, vključite samo kopije računov oz. uvoznih dokumentov z najvišjimi zneski. Če ne boste posredovali kopij vseh računov oz. uvoznih dokumentov nad limitnimi zneski, vas bo država članica vračila verjetno pozvala, da v skladu s členom 20. direktive 2008/9/ES posredujete dodatne informacije. Zahteva za dodatne informacije, lahko rok za izvedbo vračila zamakne za dva meseca.
 
Obvestilo glede oddaje dokumenta VATR-PRA (Vloga za prilagoditev odbitnega deleža)
 
Če vam pri izbiri podatka javi napako: Napaka pri operaciji nad dokumentom. Izpolnjevanje tega obrazca je dovoljeno samo zavezancem, ki že imajo določen odbitni delež za dano obdobje.
 
Elektronska izmenjava informacij med državami članicami EU, za vračila DDV tujcem je bila v skladu z direktivo 2008/9/ES vpeljana s 1.1.2010.
 
Elektronska prilagoditev odbitnega deleža (dokument VATR_PRA) bo možna samo za elektronsko oddane zahtevke za vračilo (dokument VATR-APP). Zato oddaja dokumenta VATR-PRA (prilagoditev odbitnega deleža) ni možna, dokler ni oddan vsaj en elektronski zahtevek za vračilo.
 
Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP)
 
Zavezanec vloži:
 
·         VATR-APP Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU
·         VATR-PRA  Vloga za prilagoditev odbitnega deleža
·         VATR-DP Digitalno potrdilo o prevzemu dokumenta
 
Zavezanec prejme med Prejete dokumente:
 
·         VATR-APPD   Odločba na zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU
·         VATR-APPR Prejemnica za zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU
·         VATR-APPE  Validacijsko poročilo
·         VATR-PRAD Odločba na vlogo za prilagoditev odbitnega deleža
·         VATR-PRAR Potrditev prejema vloge za prilagoditev odbitnega deleža
 
 
VATR-PRA: Elektronska prilagoditev odbitnega deleža je možna samo za elektronsko oddane zahtevke za vračilo (dokument VATR-APP). Zato oddaja dokumenta VATR-PRA (prilagoditev odbitnega deleža) ni možna, dokler ni oddan vsaj en elektronski zahtevek za vračilo.
 
Kadar zavezanec prvič pregleduje VATR-APPD, mora najprej podpisati digitalno potrdilo o prejemu (VATR-DP). Če ima zavezanec pooblastilo za VATR-APPD ima avtomatično pooblastilo tudi za VATR-APPE in VATR-DP.
 
Dokument VATR-APPE prejme zavezanec, ki je vložil zahtevek za vračilo v tujini (VATR-APP) in je v dokumentu napaka. V primeru, da napake ni, prejme dokument o potrditvi prejema (VATR-APPR). Torej zavezanec odda VATR-APP, načeloma isti dan (po nekaj urah) oziroma najkasneje naslednji dan prejme med Prejetimi dokumenti!:
 
-          VATR-APPR  Ko država članica vračila sprejme zahtevek za vračilo, pošlje potrdilo o sprejemu.  Pomeni, da je VATR-APP uspešno oddan brez napak (status dokumenta je obdelan uspešno) ALI
-          VATR-APPE (Validacijsko poročilo) Pomeni, da ima VATR-APP napako (Obdelan z napako) in zahtevek za vračilo (VATR-APP) ni vložen. V tem primeru mora zavezanec oddati popravek.  Odpre vloženi dokument VATR-APP in na vrhu kline popravek ter popravi napake, ki so navedene v VATR-APPE ter odda popravek.
 
V dokumentu VATR-APPD je podatek ali je zahtevek odobren ali delno odobren ali zavrnjen. Če je zahtevek delno odobren ali zavrnjen je zraven tudi kratka razlaga zakaj. Odločbo dobijo najkasneje v 4 mesecih. V primeru, da država zahteva še dodatna pojasnila, pa to traja še 2 meseca. Torej vsega skupaj 6 mesecev.