eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDepositedDocumentList

S to metodo se vrne seznam vloženih dokumentov.

string GetDepositedDocumentList(
    string handle,
    DateTime depositDateFrom,
    DateTime depositDateTo,
    string documentType,
    string documentStatus
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
depositDateFrom
Pričetek obdobja vložitve dokumenta.
depositDateTo
Konec obdobja vložitve. Obdobje mora biti v razponu 3 mesecev.
documentType
Tip dokumenta (Seznam tipov).
documentStatus
Status dokumenta (Seznam statusov).

Rezultat

Seznam vloženih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string docList = soapService.GetDepositedDocumentList(handle, 
   Convert.ToDate("1.1.2004"), Convert.ToDate("1.3.2004"),
   "DisplayAll", "OkProcessed");

   

Povezave

Prijava