eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDepositedDocumentListByPeriod

Metoda vrne seznam vloženih dokumentov za podano poslovno obdobje.

string GetDepositedDocumentListByPeriod(
    string handle,
    DateTime taxPeriodFrom,
    DateTime taxPeriodTo,
    string documentStatus,
    string documentType 
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
taxPeriodFrom
Začetni datum poslovnega obdobja za katero je bil dokument vložen.
taxPeriodTo
Končni datum poslovnega obdobja za katero je bil dokument vložen.
documentStatus
Status dokumenta (Seznam statusov).
documentType
Tip dokumenta (Seznam tipov).

Rezultat

Seznam vloženih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string docList = soapService.GetDepositedDocumentListByPeriod(handle, 
   Convert.ToDate("1.1.2009"), Convert.ToDate("1.3.2009"),
   "DisplayAll", "Deposited");

   

Povezave

Prijava