eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetReceivedDocumentListByDocumentType

S to metodo se vrne seznam prejetih dokumentov. V to kategorijo spadajo odgovori na povpraševanja in osebna sporočila.

string GetReceivedDocumentListByDocumentType(
    string handle,
    dateTime depositDateFrom,
    dateTime depositDateTo
    string documentType,
    string documentStatus )

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
depositDateFrom
Začetek obdobja vložitve.
depositDateTo
Konec obdobja vložitve. Obdobje mora biti v razponu 3 mesecev.
documentType
Tip dokumenta (Seznam tipov).
documentStatus
Status dokumenta (Seznam statusov).

Rezultat

Seznam vloženih prejetih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string docList = soapService.GetReceivedDocumentListByDocumentType(handle, 
   Convert.ToDate("1.1.2004"), Convert.ToDate("1.3.2004"),
   "G2G_R", "OkProcessed");

   

Povezave

Prijava