eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetReceivedDocumentListByPeriodAndDocumentType

S to metodo se vrne seznam prejetih dokumentov. V to kategorijo spadajo odgovori na povpraševanja in osebna sporočila.

string GetReceivedDocumentListByPeriodAndDocumentType(
    string handle,
    dateTime periodDateFrom,
    dateTime periodDateTo
    string documentType,
    string documentStatus )

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
periodDateFrom
Začetek obdobja dokumenta.
periodDateTo
Konec obdobja dokumenta.
documentType
Tip dokumenta (Seznam tipov).
documentStatus
Status dokumenta (Seznam statusov).

Rezultat

Seznam vloženih prejetih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico do pregleda.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string docList = soapService.GetReceivedDocumentListByPeriodAndDocumentType(handle, 
   Convert.ToDate("1.1.2004"), Convert.ToDate("1.3.2004"),
   "G2G_R", "OkProcessed");

   

Povezave

Prijava