Edavki elektronsko davčno poslovanje Grb Republike Slovenije Republika Slovenija Ministrstvo za finance,  Finančna uprava RS   

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 19.1.2018 13:57:17
Veljavnost do: 31.12.2018 0:00:00

Dostop do eDavkov z uporabniškim imenom in geslom za fizične osebe

Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe je od 19. 1. 2018 dalje mogoče z uporabo uporabniškega imena in gesla oddati tudi naslednje obrazce, napovedi, ugovore, obračune:


1. Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete

2. Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje

3. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

4. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
5. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
6. Napoved za odmero dohodnine od dividend

7. Napoved za odmero dohodnine od obresti

8. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

9. Napoved za odmero dohodnine

10. Ugovor zoper informativni izračun dohodnine

11. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

12. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

13. Doh-Zap3 - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente

14. Doh-Dru - Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov

15. Doh-DejStr - Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine

16. NF-ObrFO - Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe

17. NF-OdlZav - Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem

18. NF-OdpFO - Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe

19. IREK-21 - Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja

20. REK-1 - Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja

21. REK-2 - Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja

22. DMV-V - Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila

23. NF-Priloga - Priloga

24. Lastni dokument

Ob tem vas tudi obveščamo, da se bo proces poenostavitve dostopa fizičnih oseb do portala eDavki nadaljeval še v prihodnje. Ob zaključku procesa bo fizični osebi z uporabo uporabniškega imena in gesla omogočen vpogled in oddaja vseh obrazcev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov.


Pogosta vprašanja in odgovori na temo uporabniškega računa so objavljeni v iTočki.