❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 19. 01. 2018 13:57:17
Veljavnost do: 1. 10. 2018 00:00:00

Dostop do eDavkov z uporabniškim imenom in geslom za fizične osebe

Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe je od 19. 1. 2018 dalje mogoče z uporabo uporabniškega imena in gesla oddati tudi naslednje obrazce, napovedi, ugovore, obračune:


1. NF-LD                                 Lastni dokument
2. NF-OdlZav                        Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
3. NF-OdpFO                       Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe
4. NF-ObrFO                        Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe
5. Doh-Odm                         Napoved za odmero dohodnine
6. Doh-KDVP                        Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
7. Doh-DHO                          Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU
8. Doh-Don                           Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
9. Doh-Vdc                           Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
10. Doh-Ugo                           Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
11. Doh-Prem                        Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
12. Doh-Div                             Napoved za odmero dohodnine od dividend
13. Doh-Obr                           Napoved za odmero dohodnine od obresti
14. Doh-Zap2                         Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
15. Doh-Zap1                         Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)
16. Doh-Zap3                         Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente
17. Doh-Dru                            Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
18. Doh-DejStr                      Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine
19. REK-1                                 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
20. REK-2                                 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja
21. PODO-OPSVP                 Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje
22. PODO-OPSVK                 Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
23. NF-Priloga                        Priloga
24. DMV-V                              Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila
25. D-IFI                                   Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
26. IREK-21                              Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
27. PORODD                           Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela
28. PODO-OPSVL                  Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
29. DDV-NPSdobava           (DDV-DPS) DDV prevozna sredstva - dobave
30. DDV-VlgPN                      Vloga pavšalnega nadomestila
31. DDV-NPSpridobitev     (DDV-PPS) DDV prevozna sredstva - pridobitve
32. DDV-ObrPN                     Obračun pavšalnega nadomestila
33. Vročanje-PE                    Vročanje - Pooblastilo
34. Vročanje-PrePE             Vročanje - Preklic pooblastila s strani pooblaščenca
35. NF-PrevZav                     Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih
36. Vpogledi v eDavke       (vpogled v eKartico, informativni izračun dohodnine, itd)

Ob tem vas tudi obveščamo, da se bo proces poenostavitve dostopa fizičnih oseb do portala eDavki nadaljeval še v prihodnje. Ob zaključku procesa bo fizični osebi z uporabo uporabniškega imena in gesla omogočen vpogled in oddaja vseh obrazcev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov.


Pogosta vprašanja in odgovori na temo uporabniškega računa so objavljeni v iTočki.