***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Uspešno vložen dokument Doh-Odm

Priprava
dokumenta

Oddaja
dokumenta

Uspešno vložen
dokument

 

6. Po uspešno vloženem dokumentu se izpiše obvestilo o uspešno vloženem dokumentu.

 

 

Za vloženi dokument ste prejeli digitalno povratnico, ki jo lahko shranite lokalno na disku.