Rezidentski status 

Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Rezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije (tj. od svetovnega dohodka), nerezident pa je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji.