Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja. 

Pridobitev podatkov o plačanih prispevkih za socialno varnost.
Kdo

Fizična oseba lahko zahteva na podlagi 21. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 razkritje podatkov pri davčnem organu o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkih za zaposlovanje oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačati njegov delodajalec ali druga oseba.


Kdaj

Ni zakonsko predpisanega roka, do kdaj je treba predložiti davčnemu organu navedeno vlogo.


Kje in kako

Vlogo za izpis podatkov o plačanih prispevkih iz 21. člena ZDavP-2 zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti, pri kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Vloga za izpis podatkov o plačanih prispevkih iz 21. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (IREK-21)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.