Spletne storitve 

Spletne storitve omogočajo vzpostavitev komunikacije računovodskih sistemov s FURS-ovimi podatkovnimi strežniki.
Na tej strani so tehnična navodila za vzpostavitev komunikacije računovodskih sistemov s FURS-ovimi podatkovnimi strežniki preko spletnih storitev.

Politika nadgradnje spletnih storitev

Osnovne možnosti

    • Kreiranje praznih (neizpolnjenih) dokumentov
    • Preverjanje napak na dokumentih
    • Izračuni
    • Prenos dokumentov v sistem eDavki, kjer se ti začasno shranijo in čakajo na podpis pooblaščene osebe
    • Avtomatska oddaja podpisanih dokumentov v sistem eDavki
    • Dostop do oddanih dokumentov in njihovih statusov

Razširjene možnosti

    • Oddajanje velikih dokumentov » Podrobnosti
    • Oddajanje dokumentov z ASCII prilogami » Podrobnosti
    • Nalaganje dokumentov za zakasnjeno obdelavo
    • Preverjanje statusov naloženih dokumentov
    • Sprejemanje napak na naloženih dokumentih

Zahteve

Za poslovanje s FURS preko spletnih storitev eDavkov mora informacijski sistem davčnega zavezanca izpolnjevati določene zahteve.

    • Podrobnosti

SOAP API

    • API dokumentacija
    • G2G dokumentacija

Naslov za uporabo:
Testni sistem: https://beta.edavki.durs.si/SoapPortal/EdpSoapService.asmx [ WSDL ]
Produkcijski sistem: https://edavki.durs.si/SoapPortal/EdpSoapService.asmx [ WSDL ]

XML Sheme uporabljene v SOAP vmesniku:
    • DocumentInfo - podatki o dokumentih/seznam dokumentov
    • DocumentErrors - rezultat preverjanja napak v dokumentih
    • SOAPLogin - prijava v eDavke z posrednim strežnikom

Testno beta okolje

V okolju http://beta.edavki.durs.si (t.i. Peskovnik) lahko preizkušate delovanje spletnih storitev.

    • Več o testnem okolju

Pomoč

Poiščite več informacij med pogostimi vprašanji pod poglavjem Spletne storitve.

Kontakt

Vprašanja, predloge za izboljšave, prijave napak in druge pripombe v zvezi z vprašanji za razvijalce nam pošljite na sd.fu@gov.si.