Zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov pri IID 

Davčnemu zavezancu rezidentu, ki dosega dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, se lahko že pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine upoštevajo dejanski stroški prevoza in nočitve iz drugega pogodbenega razmerja.
Kdo

Vlogo za uveljavljanje dejanskih stroškov iz drugega pogodbenega razmerja izpolni davčni zavezanec rezident, ki dosega dohodek iz drugega pogodbenega razmerja pri plačniku davka in želi, da se mu dejanski stroški upoštevajo pri sestavi informativnega izračuna dohodnine.


Kdaj

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.


Kje in kako

Zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov pri IID lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.


Obrazci

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine (Doh-DejStr)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.