eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetTemporaryDocumentList

S to metodo se vrne seznam nevloženih (začasno shranjenih in pripravljenih) dokumentov.

string GetTemporaryDocumentList(
    string handle,
    string documentType,
    string documentStatus
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentType
Tip dokumenta (Seznam tipov).
documentStatus
Status dokumenta (Seznam statusov).
Smiselno je uporabiti samo statuse: "Vsi statusi", "V pripravi" ali "Pripravljen".

Rezultat

Seznam nevloženih dokumentov v XML obliki kot je to definirano s shemo (DocumentInfo XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Vrnejo se samo dokumenti za katere ima uporabnik pravico za vnos ali podpis.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docList = soapService.GetTemporaryDocumentList(handle, 
      "DisplayAll", "UnderConstruction");

      

Povezave

Prijava

Seznam vloženih dokumentov