POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Dohodek iz zaposlitve
Med dohodke iz zaposlitve sodijo dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine in dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (med temi dohodki pa so tudi dohodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela).

Napoved dohodka iz zaposlitve in uveljavljanje olajšav

Napovedi dohodkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja ter pokojnine. Uveljavljanje olajšav in zmanjšanj davčne osnove pri odmeri akontacije dohodnine.


Uveljavljanje znižane stopnje akon. dohodnine od nadomestila iz pokoj. in inval. zavarovanja,

od delne pokojnine, od sorazmernega dela pokojnine, od 20% predčasne ali starostne pokojnine, od 40% starostne pokojnine.


Uveljavljanje znižane stopnje akontacije dohodnine od pokojninske rente

iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Osebno dopolnilno delo

Napoved za odmero akontacije dohodnine. Poročilo o doseženem prihodku.