Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do turističnega bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 13. marec 2020, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Kdo ima vpogled v evidenco samoprepovedi?
 
Pooblaščene osebe Davčne uprave RS in osebe, ki izkažejo pravni interes povezava
Kdo so zavezanci za oddajo obrazca SamPre?
 
Zavezanci za oddajo obrazca o samoprepovedi so povezava
 
Na kakšen način se lahko odda e-obrazec SamPre?
 
Način oddaje e-obrazca SamPre povezava
 
 
Kje se nahaja e-obrazec SamPre?
 
Na osebnem portalu eDavki povezava
 
 
Kakšen je postopek oddaje e-obrazca SamPre?
   
Postopek oddaje samoprepovedi povezava
 
Ali je možno oddani e-obrazec SamPre stornirati?
 
Da. Postopek za storno oddanega e-obrazca SamPre povezava 
 
Ali je možno e-obrazec SamPre oddati z datoteko (postopek oddaje)?
 
Da. Postopek za oddajo e-obrazca z datoteko je objavljen na tej povezavi.
Na kakšen način poteka obveščanje koncesionarjev o novih danih samoprepovedi?
 
Obveščanje koncesionarjev o novih oddanih samoprepovedih poteka s kreiranjem in prevzemanjem dnevnih paketov - povezava.
Kako koncesionar prevzame (download) nove samoprepovedi (dnevni paket)?
 
Koncesionar prevzame dnevni paket povezava 
Kakšen je način številčenja samoprepovedi?
 
način številčenja samoprepovedi povezava 
Kako koncesionar prevzame (download) vse samoprepovedi iz tekoče evidence (celoten paket)?
 
Kncesionar prevzame paket z vsemi samoprepovedmi povezava 
Ali je možno oddani e-obrazec SamPre popraviti?
 
Ne. Oddani e-obrazec SamPre je potrebno stornirati (postopek za storno povezava)  in oddati novega.
Komu in na kakšen način prireditelj ali koncesionar za igralnice/igralni salon predloži obračun koncesijske dajatve (KDIS)?
  Prireditelj ali koncesionar za igralnice/igralni salon predložijo obračun koncesijske dajatve od iger na srečo davčnemu organu na naslednji način:
- z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca KDIS preko spletnega portala eDavki ali
- z uvozom elektronskega dokumenta v XML obliki preko spletnega portala eDavki ali
- z oddajo podpisanega elektronskega dokumenta preko SOAP portala.
Ob vstopu v varni del portala eDavki se mi izpiše: 'Nimate pravice do dostopa.' in 'Nimate pravice dostopati do izbranega dela eDavkov.'
   
Prvi vstop v varni del portala sistema eDavki za določeno podjetje je omejen na ZAKONITEGA ZASTOPNIKA tega podjetja. Ostali nimajo pravic, dokler niso pooblaščeni. Posameznike, ki imajo v lasti digitalno potrdilo prek tega podjetja in hkrati niso zakoniti zastopniki, se NOTRANJE pooblasti na dva načina:
a) Postopek elektronskega pooblaščanja
 
Zakoniti zastopnik, ki ima v lasti digitalno potrdilo izdano prek podjetja pri katerem ima ustrezen status, pravico za vnos, vložitev in pregled vloženih dokumentov dodeli notranjemu pooblaščencu, elektronsko prek sistema eDavki:
 
1. Vstopite v sistem eDavki z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
2. Izberite podjetje prek katerega imate izdano digitalno potrdilo.
3. Na levi kliknite na Pooblastila, Notranji pooblaščenci ter na desni izberite zastopanega ter pooblaščenca kateremu želite dodeliti notranja pooblastila.
4. S klikom na Uredi pooblastila še obkljukate obseg in časovno veljavnost pooblastila ter kliknite na Oddaj vlogo.
5. S prepisom varnostne kode in podpisom z digitalnim potrdilom je postopek pooblaščanja končan. Sistem eDavki javi, da ste dokument uspešno vložili.
 
b) Postopek papirnatega pooblaščanja
 
Zakoniti zastopnik, ki nima v lasti digitalnega potrdila izdanega prek pravne osebe pri kateri ima ustrezen status, izpolni in podpiše obrazec EDP-PI ter ga v papirni obliki dostavi na pristojni davčni urad.
Z obrazcem EDP-PI (Vloge za notranje pooblaščanje) se ukinja obrazec za Dodelitev in preklic notranjih pooblastil, ker je notranje pooblaščanje možno samo še elektronsko preko portala eDavki. Zakoniti zastopniki poslovnih subjektov (samostojni podjetniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe) z obrazcem EDP-PI svojo pravico za notranje pooblaščanje dodeli tudi svojemu notranjemu pooblaščencu (zaposlenemu), ki ima prijavljeno digitalno potrdilo v sistemu eDavki. Na ta način lahko notranji pooblaščenec sam naprej dodeli in odvzame notranja pooblastila oziroma spremeni obseg pooblastil ostalim notranjim pooblaščencem (zaposlenim).
 
Obrazec EDP-PI se v papirni obliki dostavi na pristojni davčni urad: ../Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicPooblastilPI_sl.pdf
Sheme in uvoz XML dokumentov
 
O XML strukturah obrazcev v eDavkih si preberite na spletni strani: FormsXml
Katera kvalificirana digitalna potrdila so trenutno veljavna v sistemu eDavki?
  Trenutno je v zaprti del sistema eDavki mogoče vstopiti z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Več o tem: ../Pages/Registration/Intro.aspx
Med vstopom na varni del portala se prikaže stran: "The page cannot be displayed".
  Stran se prikaže v primeru, ko se poskušate prijaviti z digitalnim potrdilom, katerega veljavnost je že potekla. Za obnovitev digitalnega potrdila ali pridobitev novega se obrnite na izdajatelja digitalnih potrdil.
V primeru, da uporabljate digitalno potrdilo SIGEN-CA, lahko preverite pravilnost namestitve digitalnega potrdila na spletni strani https://appl.sigen-ca.si.

Zakaj ne morem namestiti certifikata/digitalnega potrdila?
 
Kontaktirajte izdajatelja vašega digitalnega potrdila. Kontakti:
 
  • AC NLB: 01/477 20 60
  • SIGEN-CA: 01/478 85 90
  • POŠTA®CA: 02/449 23 46
  • HALCOM CA: 01/200 33 66
  • SIGOV-CA: 01/478 87 78
Zakaj po uspešni namestitvi certifikata ne morem vstopiti v osebni portal eDavkov?
 
Kadar se zgodi ta napaka, pomeni da digitalni podpis ni uspel. V tem primeru nam na naslov sd.fu@gov.si pošljite zaslonsko sliko napake in spodaj navedene tehnične značilnosti.
- kateri brskalnik (IE, Mozilla, verzija) uporabljate
- katero platformo (Windows, ... service pack, ...)
- kateri certifikat (CA, tip certifikata)
- kje je certifikat (na kartici, disku, ali je zaščiten z geslom)
- čitalec (Entrust, ActiveCard, ...)

V primeru Mozille preverite, ali ste upoštevali navodila za konfiguracijo.


Kaj moram narediti, da lahko elektronsko oddam obrazec preko sistema eDavki?
  Elektronske obrazce lahko oddajate, če ste prijavljeni v sistem eDavkov.

Za prijavo v sistem eDavki potrebujete:
1.Ustrezno programsko in strojno opremo. Več o tem: ../Pages/Introduction/Requirements.aspx.
2. Ustrezno digitalno potrdilo. Več o tem: ../Pages/Registration/DigicertRequestIndividual.aspx.
3. Opraviti morate prvo prijavo. Več o tem: ../Pages/Registration/RegistrationStart.aspx.