***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Urejanje knjigovodske kartice
Če imate na kartici odprte terjatve in obveznosti lahko predlagate izravnavo ali pobot preveč plačane dajatve. Če imate preplačilo iz razloga preveč ali napačno plačane dajatve, lahko predlagate vračilo ali preknjižbo. Če ste prejeli opomin in se ne strinjate z vsebino, lahko podate odgovor na opomin.