❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠


Najava odpreme vina v režimu odloga z elektr. trošarinskim dokumentom iz SLO v drugo državo članico 

Mali proizvajalec vina obvesti davčni organ o pošiljki vina.
Kdo

Obrazec »Najava odpreme vina v režimu odloga z elektronskim trošarinskim dokumentom iz Slovenije v drugo DČ - Uredba Komisije (ES) št. 684/2009« je obvestilo, ki ga predložijo poslovni subjekti - mali proizvajalci vina, ki imajo dovoljenje davčnega organa, da odpremljajo vino v režimu odloga (v nadaljnjem besedilu dovoljenje) osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga, in sicer z elektronskim trošarinskim dokumentom.


Kdaj

Obrazec je potrebno predložiti najpozneje tri delovne dni pred predvideno odpremo.


Kje in kako

Obrazec za najavo odpreme vina vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.


Obrazci

Najava odpreme vina v režimu odloga z elektronskim trošarinskim dokumentom iz Slovenije v drugo državo članico
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, če o predvideni odpremi oziroma dobavi vina ne obvesti davčnega organa.


Novice

    • Trošarine