Vračilo davka na motorna vozila 

Upravičenci, ki izpolnjujejo določene pogoje po ZDMV-1, imajo pravico do vračila plačanega davka.
Kdo

Upravičenec lahko zahteva vračilo plačanega DMV za motorna vozila, za katera je določena oprostitev plačila DMV v primeru izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev (npr. vozilo za prevoz invalidov, vozilo za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok, starodobniki…).

Upravičenec ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka tudi, če motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Unije in ga zato odjavi iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji.

Lastnik motornega vozila, ki naknadno predela motorno vozilo, ki je bilo predmet obdavčitve z DMV, v motorno vozilo, ki ni predmet obdavčitve z DMV, in je bil DMV plačan, ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka na motorno vozilo.


Kdaj

V primeru nakupa vozila za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok ali vozila za prevoz invalidov, je treba zahtevek za vračilo plačanega DMV predložiti v treh mesecih od nakupa ali prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo, v primeru uvoza pa v treh mesecih od uvoza motornega vozila.

Če upravičenec uveljavlja vračilo sorazmernega dela plačanega davka, ker je motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozil, dobavil oziroma zaradi selitve prenesel v drugo državo članico Unije in ga je zato odjavil iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji, je treba zahtevek za vračilo DMV predložiti v treh mesecih od dneva, ko so nastopile okoliščine za vračilo davka. Enak rok velja v primeru predelave vozila v vozilo, ki ni predmet DMV.


Kje in kako

Davčni zavezanec zahtevek za vračilo DMV predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki


Obrazci

Vloga za vračilo davka na motorna vozila (DMV-V)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.