POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19
Če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev.

Kdo

Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.


Kdaj

Vloga se lahko vloži za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) do sprejetja sklepa Vlade RS, da so prenehali razlogi za ukrepe, uvedene s tem zakonom.


Kje in kako

Vlogo zavezanec odda:

1. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register

2. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben)


Obrazci

Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa – COVID-19
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.