Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Pravne podlage
Elektronsko poslovanje je v Republiki Sloveniji urejeno z zakoni in drugimi predpisi. Vsi udeleženi imajo pravno varstvo, ki v celoti zagotavlja poslovanje enakovredno papirnemu poslovanju. Elektronsko vloženi dokumenti prek eDavkov so enakovredni dokumentom v papirni obliki, oddanim v vložišče.