Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Varstvo podatkov
Finančna uprava zbira, obdeluje in varuje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost. V določenih primerih imajo ti podatki še naravo osebnega podatka. Finančna uprava mora zagotavljati ukrepe in postopke za varovanje podatkov kot so določeni v 17. členu Zakona o davčnem postopku, v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku in v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.