***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Varstvo podatkov
Finančna uprava zbira, obdeluje in varuje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost. V določenih primerih imajo ti podatki še naravo osebnega podatka. Finančna uprava mora zagotavljati ukrepe in postopke za varovanje podatkov kot so določeni v 17. členu Zakona o davčnem postopku, v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku in v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.