Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ponudnik izpolnjuje pogojev za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (bon 21), vnesite v iskalnik ponudnikovo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug (OPSVL)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.  ...
eDavki elektronski dokumenti
 
energetsko intenzivna podjetja
  Obračun trošarine. Uveljavljanje vračila plačane trošarine.  ...
Elektronski dokumenti
  Splošne informacije o elektronskih dokumentih, elektronskem podpisu in skupnih strukturah.  ...
Uveljavljanje olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP
  Rezidenti držav članic EU oziroma EGP, razen rezidenti Republike Slovenije, ki v Sloveniji dosegajo določene vrste dohodkov, lahko uveljavljajo splošno, osebne in posebne osebne olajšave, olajšavo za vzdrževane družinske člane in za PDPZ, če z dokazili dokažejo, da znašajo dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njihovih celotnih obdavčljivih dohodkov v davčnem letu, in če dokažejo, da so v državi njihovega rezidentstva dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.  ...
Evidentiranje statusa blaga
  Za namen dokazovanja unijskega statusa blaga ob njegovi vrnitvi na carinsko območje Unije, potnik carinske organe lahko zaprosi za izdajo dokumenta o evidentiranju statusa.  ...
Povezljive zunanje rešitve
  Objavljeni podatki o aplikacijah, katerih povezljivost so avtorji prijavili in izkazali.

Pomembno
FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve.  ...
Aplikacija Hermes 2.0
 
AplikacijaHermes 2.0
IzdelovalecHermes d.o.o
Različica2.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija Knjiga
 
AplikacijaKnjiga
IzdelovalecAMSTAR d.o.o.
Različicav7
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija Gradova okna – SQL
 
AplikacijaGradova okna – SQL
IzdelovalecGrad, računalniški programi in inženiring d.d.
Različica1.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija Calculus 4
 
AplikacijaCalculus 4
IzdelovalecNORMAsoft, d.o.o.
Različica1.5
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija IPS Integrirani poslovni sistem
 
AplikacijaIPS Integrirani poslovni sistem
IzdelovalecInIn d.o.o.
Različica5.0.66
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija Birokrat za Windows
 
AplikacijaBirokrat za Windows
IzdelovalecBirokrat IT d.o.o.
Različica8.036.002
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija AccountingBox
 
AplikacijaAccountingBox
IzdelovalecPRONET, Kranj, d.o.o.
Različica2.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija PRO.4 Plače
 
AplikacijaPRO.4 Plače
Izdelovalecpro-bit
Različica1.0.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija PRO.4 Finance in PRO.4 DDV
 
AplikacijaPRO.4 Finance in PRO.4 DDV
Izdelovalecpro-bit
Različica1.0.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija www.e-racuni.com
 
Aplikacijawww.e-racuni.com
IzdelovalecE-RAČUNI d.o.o.
Različica435 rc 16
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija OpPIS
 
AplikacijaOpPIS® - Opalov poslovno informacijski sistem
IzdelovalecOPAL d.o.o.
Različica13.28.0.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija miniMAX
 
AplikacijaminiMAX
IzdelovalecSAOP d.o.o.
Različica5.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija iCenter
 
AplikacijaiCenter
IzdelovalecSAOP d.o.o.
Različica6.5
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija PANTHEON
 
AplikacijaPANTHEON
IzdelovalecDatalab Tehnologije d.d.
Različica10.0
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija POSLI
 
AplikacijaPOSLI
IzdelovalecSkupina APLiCOM
Različica5.13
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija bilanca05.net
 
Aplikacijabilanca05.net
IzdelovalecE-RAČUNI d.o.o.
Različica8.4
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Aplikacija Gama System® eTaxes
 
AplikacijaGama System® eTaxes
IzdelovalecGama System d.o.o.
Različicav1.0.4.8
Domača stran rešitvePovezava
 ...
Kontakt
   ...
Gibanje trošarinskih izdelkov
  Trošarinski dokument. Poročilo o prejemu. Nadomestni postopek. Obveščanje nadzornega organa. Neposredna dobava. Napoved prejema ali odpreme.  ...
Izjava za izplačilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2
  Izplačilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-Cov-2  ...
hlapne organske spojine
  Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.  ...
Identifikacija za namene DDV
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in ob izpolnjevanju določenih pogojev predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.  ...
Identifikacija za namene DDV
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in ob izpolnjevanju določenih pogojev predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.  ...
Identifikacija za namene DDV
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in ob izpolnjevanju določenih pogojev predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.  ...
Igre na srečo
  Država mora zagotavljati, da se igre na srečo izvajajo v urejenem in nadzorovanem okolju ter da se zagotavlja varstvo potrošnikov in javni red. Zaradi narave dejavnosti iger na srečo je treba posvetiti posebno skrb tudi udeležencem iger na srečo oziroma igralcem, da se prepreči njihova odvisnost od iger na srečo in s tem povezane posledice zanje, njihove družine in celotno družbo. Na tem mestu lahko dostopate do obrazca za prepoved udeležbe pri igrah na srečo.  ...
Informacije
  Informacije za delo v portalu eDavki  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Instrument zavarovanja
  Finančna uprava zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev obračuna davka, če utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo. Zavarovanje se tudi vzpostavi, ko pričakovana davčna obveznost presega 50.000 eurov. Zavarovanje se lahko vzpostavi tudi na način, da davčni organ od zavezanca zahteva predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja.  ...
Instrument zavarovanja
  Finančna uprava zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev obračuna davka, če utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo. Zavarovanje se tudi vzpostavi, ko pričakovana davčna obveznost presega 50.000 eurov. Zavarovanje se lahko vzpostavi tudi na način, da davčni organ od zavezanca zahteva predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja.  ...
Instrument zavarovanja
  Finančna uprava zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev obračuna davka, če utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo. Zavarovanje se tudi vzpostavi, ko pričakovana davčna obveznost presega 50.000 eurov. Zavarovanje se lahko vzpostavi tudi na način, da davčni organ od zavezanca zahteva predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja.  ...
Intelektualna lastnina
  Intelektualna lastnina.  ...
Interni akt
  Preden zavezanec začne davčno potrjevati račune mora sprejeti interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeli oznake ter določi način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.  ...
Interni akt
  Preden zavezanec začne davčno potrjevati račune mora sprejeti interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeli oznake ter določi način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.  ...
Izravnava ali preknjižba
  Imate na knjigovodski kartici izkazano preplačilo in hkrati odprte terjatve? Predlagajte izvedbo izravnave oziroma preknjižbe, za preveč plačane dajatve pa zahtevajte vračilo.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - tujci
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - domači
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - tujci
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - domači
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Dohodnina - dohodek iz dejavnosti
  Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja obveznost plačevanja dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge samostojne dejavnosti, ki jo trajno in neodvisno opravlja fizična oseba. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom.  ...
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.  ...
Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD)
  Kmečko gospodinjstvo se prostovoljno odloči za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. Ta dohodek iz OKGD je obdavčen kot dohodek iz dejavnosti.  ...
Prenehanje opravljanja dejavnosti
  Tudi pri prenehanju opravljanja dejavnosti imajo zavezanci določene obveznosti.  ...
Začetek opravljanja dejavnosti
  Vsi zavezanci morajo ob pričetku opravljanja dejavnosti predložiti predviden izračun davčne osnove. Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, obdavčeni kot dohodek iz dejavnosti, so prikazani v svojem razdelku.  ...