Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja

Išči 
Kako prijavim račun odprt v tujini? Ali lahko to storim elektronsko?
 
Račun odprt v tujini lahko na FURS sporočite z oddajo vloge DR-Račun - Prijava za vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije (vlogo najdete pod "Ostale vloge"). Oddaja vloge je možna le v primeru, da ste v portal eDavki registrirani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vlogo lahko oddajo  pravne osebe, fizične osebe ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oziroma njihova pooblaščena oseba. Več si lahko preberete v obvestilu z dne 24. 9. 2018.

 
Knjigovodska kartica davčnega zavezanca (odprte postavke) - eKarticaO
 
Stanje eKarticeO (odprte postavke) preverite med Vpolgedi v sistemu eDavki. Kartica zajema podatke o kontih in seznam knjižb. Na seznamu lahko označite knjižbe za katere želite pripraviti plačilna navodila ali katere želite izvoziti v CSV dokument.
 

Kontrole in formule na poljih v REK obrazcih...
 
Kontirani obrazci so objavljeni na beta eDavkih (pod Informacije).

Kako oddati poizvedbo po statusu rezidentstva preko portala eDavki (G2G)
 
Osnovni namen storitve je izmenjava oz. pridobitev podatkov o statusu rezidentstva. Servis nadomesti pridobivanje podatkov preko elektronske pošte. Dostop do servisa je omogočen na dva načina:
• spletni vmesnik eDavki
• spletni servis
Uporabniška navodila
Ali mi je bil že poslan informativni izračun odmere dohodnine?
 
To preverite tako, da v pogovorni mehurček na levi ali v vrstico za iskanje vpišete davčno število, za katero poizvedujete, in kliknete na "Poišči".

Preden prejmete Informativni izračun dohodnine po pošti, lahko le tega pregledate v eDavkih. Postopek si oglejte v tem videu.
Kdo ima vpogled v evidenco samoprepovedi?
 
Pooblaščene osebe Davčne uprave RS in osebe, ki izkažejo pravni interes povezava
Kdo so zavezanci za oddajo obrazca SamPre?
 
Zavezanci za oddajo obrazca o samoprepovedi so povezava
 
Na kakšen način se lahko odda e-obrazec SamPre?
 
Način oddaje e-obrazca SamPre povezava
 
 
Kje se nahaja e-obrazec SamPre?
 
Na osebnem portalu eDavki povezava
 
 
Kakšen je postopek oddaje e-obrazca SamPre?
   
Postopek oddaje samoprepovedi povezava
 
Ali je možno oddani e-obrazec SamPre stornirati?
 
Da. Postopek za storno oddanega e-obrazca SamPre povezava 
 
Ali je možno e-obrazec SamPre oddati z datoteko (postopek oddaje)?
 
Da. Postopek za oddajo e-obrazca z datoteko je objavljen na tej povezavi.
Na kakšen način poteka obveščanje koncesionarjev o novih danih samoprepovedi?
 
Obveščanje koncesionarjev o novih oddanih samoprepovedih poteka s kreiranjem in prevzemanjem dnevnih paketov - povezava.
Kako koncesionar prevzame (download) nove samoprepovedi (dnevni paket)?
 
Koncesionar prevzame dnevni paket povezava 
Kakšen je način številčenja samoprepovedi?
 
način številčenja samoprepovedi povezava 
Kako koncesionar prevzame (download) vse samoprepovedi iz tekoče evidence (celoten paket)?
 
Kncesionar prevzame paket z vsemi samoprepovedmi povezava 
Ali je možno oddani e-obrazec SamPre popraviti?
 
Ne. Oddani e-obrazec SamPre je potrebno stornirati (postopek za storno povezava)  in oddati novega.
Komu in na kakšen način prireditelj ali koncesionar za igralnice/igralni salon predloži obračun koncesijske dajatve (KDIS)?
  Prireditelj ali koncesionar za igralnice/igralni salon predložijo obračun koncesijske dajatve od iger na srečo davčnemu organu na naslednji način:
- z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca KDIS preko spletnega portala eDavki ali
- z uvozom elektronskega dokumenta v XML obliki preko spletnega portala eDavki ali
- z oddajo podpisanega elektronskega dokumenta preko SOAP portala.
Ob vstopu v varni del portala eDavki se mi izpiše: 'Nimate pravice do dostopa.' in 'Nimate pravice dostopati do izbranega dela eDavkov.'
   
Prvi vstop v varni del portala sistema eDavki za določeno podjetje je omejen na ZAKONITEGA ZASTOPNIKA tega podjetja. Ostali nimajo pravic, dokler niso pooblaščeni. Posameznike, ki imajo v lasti digitalno potrdilo prek tega podjetja in hkrati niso zakoniti zastopniki, se NOTRANJE pooblasti na dva načina:
a) Postopek elektronskega pooblaščanja
 
Zakoniti zastopnik, ki ima v lasti digitalno potrdilo izdano prek podjetja pri katerem ima ustrezen status, pravico za vnos, vložitev in pregled vloženih dokumentov dodeli notranjemu pooblaščencu, elektronsko prek sistema eDavki:
 
1. Vstopite v sistem eDavki z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
2. Izberite podjetje prek katerega imate izdano digitalno potrdilo.
3. Na levi kliknite na Pooblastila, Notranji pooblaščenci ter na desni izberite zastopanega ter pooblaščenca kateremu želite dodeliti notranja pooblastila.
4. S klikom na Uredi pooblastila še obkljukate obseg in časovno veljavnost pooblastila ter kliknite na Oddaj vlogo.
5. S prepisom varnostne kode in podpisom z digitalnim potrdilom je postopek pooblaščanja končan. Sistem eDavki javi, da ste dokument uspešno vložili.
 
b) Postopek papirnatega pooblaščanja
 
Zakoniti zastopnik, ki nima v lasti digitalnega potrdila izdanega prek pravne osebe pri kateri ima ustrezen status, izpolni in podpiše obrazec EDP-PI ter ga v papirni obliki dostavi na pristojni davčni urad.
Z obrazcem EDP-PI (Vloge za notranje pooblaščanje) se ukinja obrazec za Dodelitev in preklic notranjih pooblastil, ker je notranje pooblaščanje možno samo še elektronsko preko portala eDavki. Zakoniti zastopniki poslovnih subjektov (samostojni podjetniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe) z obrazcem EDP-PI svojo pravico za notranje pooblaščanje dodeli tudi svojemu notranjemu pooblaščencu (zaposlenemu), ki ima prijavljeno digitalno potrdilo v sistemu eDavki. Na ta način lahko notranji pooblaščenec sam naprej dodeli in odvzame notranja pooblastila oziroma spremeni obseg pooblastil ostalim notranjim pooblaščencem (zaposlenim).
 
Obrazec EDP-PI se v papirni obliki dostavi na pristojni davčni urad: ../Doc/Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicPooblastilPI_sl.pdf
Sheme in uvoz XML dokumentov
 
O XML strukturah obrazcev v eDavkih si preberite na spletni strani: FormsXml