Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev. Star portal bo na naslovu https://edavki.durs.si/OpenPortal/ dosegljiv do 30. 9. 2018.


Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja

Išči 
Želel sem opraviti registracijo uporabniškega računa in zaprosil za kodo. Kode nisem prejel. Kako naj postopam?
 
Preverite na sd.fu@gov.si / T: (05) 2976 800 ali je bila koda odpremljena.

IN/ALI

Če kode niste prejeli, lahko zanjo ponovno zaprosite po preteku 14 dni od oddaje vloge. V tem primeru ponovite postopek registracije.
Kje v osebnem profilu lahko spremenim geslo uporabniškega računa?
  Po vstopu v eDavke na levi strani izberite Moj profil - Podatki uporabniškega računa - klik na gumb Spremeni - vpišite trenutno in novo geslo in klik na gumb Potrdi.
Ali lahko večkrat registriram uporabniški račun?
 
Ne. Uporabniški račun z eno davčno številko lahko  registrirate le enkrat.
Kako v eDavke vstopim z uporabniškim imenom in geslom?
 
Če želite vstopati z uporabniškim računom, se registrirajte za uporabo eDavkov. Za registracijo potrebujete elektronski naslov, davčno številko, številko informativnega izračuna (za leto 2014, 2015 ali 2016) ali kodo.
Če številke IID nimate, potem izberite polje 'Nimam IID - pridobi kodo'. Na poštni naslov, ki ga imate v evidencah FURS, vam bo poslana koda, s pomočjo katere boste aktivirali uporabniški račun.
Ko želim oddati obrazec mi sistem javi, da nimam nameščene komponente za elektronski podpis. Kako namestim komponento?
 
Za samodejno namestitev ali posodobitev komponente za podpisovanje lahko odprete tudi testno stran, kjer preverite ali imate komponento že nameščeno oz. preverite njeno delovanje.
V nadaljevanju lahko dobite več informacij tudi v navodilih za nameščanje komponente za podpis, kjer smo pripravili nekoliko obširnejša pojasnila vezana na posamezen operacijski sistem in brskalnik.

Preverite tudi odgovore glede nameščanja komponente v iTočki.
Kako se registriram v eDavke brez certifikata?
 
Fizične osebe se lahko sedaj vpišejo v sistem eDavki tudi brez certifikata, samo z uporabniškim imenom in geslom. Video prikazuje postopek registracije.
Kateri obrazec v eDavkih moram uporabiti?
 
Na odprtem portalu eDavki se nahaja seznam vseh obrazecev, ki so podprti za elektronsko oddajo: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Introduction/AllForms.aspx


Kje v eDavkih so vidni prejeti dokumenti ali predizpolnjeni obračuni?
 
Zadnji prejeti dokumenti so vidni na »Prvi strani« po vstopu v eDavke (po potrebi klik na Prva stran).
Vse prejete dokumente pa lahko najde(te) s klikom na »Prejeti dokumenti«
Preizpolnjeni obračuni se ne nahajajo med Prejetimi dokumenti. V videu ˝Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost˝ si lahko ogledate postopek oddaje predizpolnjenega obrazca: https://youtu.be/lK-3sF030P4?list=PLZEt1m9JM7oJcAuecRj2nxBZCOALiDIJM


Kje najdem navodila za uporabo eKartice?
 
Navodila za eKartico se nahajo na povezavi pod rubliko Aktualno: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx


Informativni izračun DMV
 

Kje lahko preverim ali je bil plačan DMV?
 
Ta funkcionalnost omogoča vpogled v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka. V tej evidenci so samo vozila, za katera je bil DMV odmerjen in plačan po 30. 12. 2009 oziroma obračunan v mesečnih obračunih ali uveljavljena oprostitev plačila davka po tem datumu.


Informativni izračun obresti
 
Na naslednji povezavi je možen informativni izračun obresti: https://edavki.durs.si/OpenPortal/CommonPages/Documents/Interest.aspx


Kako storniram obrazec oz. kako postopam, če obrazca ni mogoče stornirati?
 
1. DDV obrazci: Če imate obdobje še na voljo (zakonski rok oddaje dokumenta še ni potekel in na predhodnem dokumentu niste označili, da zahtevate vračilo), obrazec enostavno še enkrat oddajte (kot bi dokument oddajali prvič). Upoštevan bo zadnji oddan dokument za isto obdobje. V primeru, da obdobja nimate več na voljo boste popravek vključili v tekočem obdobju. Več o popravkih DDV obrazcev: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Faq/Faq.aspx?qq=ddv
2. REK obrazci: Odprete oddan REK obrazec in ga stornirate. Storno obrazca se uporablja le v primerih, ko ste vpisali napačen datum izplačila, mesec izplačila ali ste izbrali napačno vrsto dohodka. Več: http://www.datoteke.fu.gov.si/eDavki/Navodila_za_izpolnjevanje_rek.pdf
3. DDPO in DDD-DDD: Zadnji oddan obračun za določeno obdobje bo upoštevan.
4. Dohodninski obrazci: Zadnji oddan obrazec za določeno obdobje bo upoštevano.

Več o samih popravkih lahko poiščete med pogostimi vprašanji: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Faq/Faq.aspx

Vlaganje vlog preko sistema edavki – storitev »Lastni dokument NF-LD«
 
Vlaganje vlog preko sistema edavki – storitev »Lastni dokument NF-LD«

Davčna uprava Republike Slovenije je v sistemu eDavki vzpostavila storitev vlaganja vlog v elektronski obliki – »NF-LD Lastni dokument«. Davčni zavezanci lahko s to storitvijo vložijo katerokoli vlogo v elektronski obliki naslovljeno na davčni organ, pod pogojem, da obrazec za to vlogo ni na voljo kot posebna storitev na eDavkih (primeroma DDV-O, REK obrazcev ipd. s to storitvijo ni mogoče oddati), oziroma da zanjo ni podpore v zalednih sistemih davčnega informacijskega sistema.

Vloga oddana s storitvijo »NF-LD Lastni dokument« bo izpolnjevala zahteve Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010) glede oblike (predvsem varen podpis), tako da jo bo davčni organ obravnaval kot vsako drugo vlogo, prejeto v fizični obliki in lastnoročno podpisano. S storitvijo »NF-LD Lastni dokument« oddana vloga se bo avtomatično dostavila na davčni urad, kjer je vložnik vloge vpisan v davčni register.

Dokumenti, ki bodo nastali na podlagi vloge, vložene s storitvijo »NF-LD Lastni dokument«, se bodo ne glede na določbe Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP, vročali v fizični obliki, skladno z določbami ZDavP-2 oziroma ZUP. Davčna uprava Republike Slovenije še ne razpolaga s sistemom vročanja po elektronski poti.

Na odprtem portalu eDavki se nahaja seznam vseh obrazcev: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Introduction/AllForms.aspx

Kakšna je razlika med obrazcema NF-lastni dokument in NF-priloga?
 
1. Storitev Lastni dokument je namenjena oddaji dokumentov, ki niso na voljo kot obrazec v eDavkih (npr. pritožbe, razne vloge in sporočila davčnemu organu, pojasnilo o popravku davčnega obračuna, račun, pogodba…). Vse dokumente, oddane preko storitve Lastni dokument, prejme glavna pisarna za zavezanca za davek krajevno pristojnega davčnega urada.
2. Vloženemu dokumentu (obrazcu, vlogi) lahko priložite datoteko kot prilogo, če obrazec to omogoča. Postopek vlaganja prilog je podoben vlaganju obrazcev. Vsaka priloga se podpiše in velja kot dokument.
Največje število prilog k posameznemu dokumentu je 10. Velikost posamezne priloge je omejena na največ 5 MB.
Kakšno pooblastilo imam?
 
Če želite preveriti, kakšna so vaša pooblastila, kliknite v navigacijskem meniju na pooblastila (desno) – pregled pravic.
Kje lahko preverim datum zapadlosti za davčne obveznosti oziroma dajatve?
 
Datum odpreme vaše odločbe in zapadlost za davčne obveznosti:
• nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (samo za fizične osebe)
• davek od premoženja
• dohodnina od dobička iz kapitala
• dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
• dohodnina od obresti na denarne depozite
• davek od dobička od odsvojitve IFI
lahko preverite na povezavi:


Kaj najdemo na prvi strani prenovljenih eDavkov?
 
Prva stran je po vsebini razdeljena na tri sklope. Uporabnik tako že na začetku lahko izbira med tremi izpostavljenimi vsebinskimi sklopi: Prebivalstvo, Fizične osebe z dejavnostjo in Pravne osebe. Na vhodni strani se prav tako nahajajo vsi dogodki, opisi vseh davkov in drugih dajatev ter informacije, ki so objavljeni tudi na spletni strani Finančne uprave RS: http://www.fu.gov.si  
Kje najdemo uporabne informacije ?
 
Uporabne informacije se nahajajo na prvi strani in sicer v treh sklopih: Informacije, Pripomočki in programi in  Dostop do portala eDavki. V vsakem sklopu najdemo še podrobne informacije o delovanju sistema, uporabnih storitvah, pooblaščanju in potrebni opremi. Uporabne informacije so tudi objavljene pod Pogostimi vprašanji.
Kako opravim prvo prijavo z digitalnim potrdilom?
 
Za prvo prijavo morate imeti nameščeno digitalno potrdilo in komponentno za elektronsko podpisovanje. 

Več o prvi prijavi najdete v sklopu Dostop do portala eDavki - Registracija.
Več o komponenti za elektronski podpis najdete v sklopu Dostop do portala eDavki - Potrebna oprema.