Izjava o vračilu prejetih upravičenj – koncesionarji (76. člen ZIUOOPE) 

Vračilo prejetih pomoči, zaradi uveljavljanja pomoči po 76. členu ZIUOOPE.
Kdo

Upravičenci, ki so prejeli mesečni temeljni dohodek oziroma so bili oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost, delodajalci, ki so prejeli povračilo nadomestil plač, oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih nadomestil plač ali pa oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačanih plač in so naknadno ugotovili, da bodo zaprosili za pomoč v obliki plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnost po 76. členu ZIUOOPE.


Kdaj

Najkasneje do 15. 9. 2020.


Kje in kako

Izjava o vračilu prejetih upravičen upravičenec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na kateri koli finančni urad (razen Generalni finančni urad).


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih upravičenj – koncesionarji (76. člen ZIUOOPE) (NF_COVID19Vracilo Koncesionar)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.