Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19 
Če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev.
Kdo

Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.


Kdaj

Vloga se lahko vloži do 30. 6. 2021.


Kje in kako

Vlogo zavezanec odda:

1. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

2. Elektronsko preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki.

2. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

Vloga se preko eDavkov vloži kot LASTNI DOKUMENT, in ne kot priloga k obračunu!


Obrazci

Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.