Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Registracija novega uporabnika

Elektronski naslov
Ime
Priimek
Davčna številka
Številka IID1
Nimam IID - pridobi kodo

1V spustnem seznamu izberite letnico vašega informativnega izračuna dohodnine (IID). Iz podatka 'Številka' na IID prepišite dvomestno številko v drugo in petmestno v tretje polje.

Primera:

- 'Številka' za 2016 ali prej je oblike: DT 12-12345

- 'Številka' od 2017 naprej je oblike: DT 08 12-12345-1

V vnosni polji se vpisujeta podatka zapisana s krepko pisavo.

 

Če številke IID nimate, potem izberite polje 'Nimam IID - pridobi kodo'. Na poštni naslov, ki ga imate v evidencah FURS, vam bo poslana koda, s pomočjo katere boste aktivirali uporabniški račun.

Uporabniško ime2

2Uporabniško ime mora imeti med 8 in 20 znakov. Vsebuje lahko črke in števke.

Geslo3

3Geslo mora biti dolgo od 10 do 128 znakov in vsebovati vsaj en veliki znak, mali znak, števko in posebni znak. Geslo ne sme imeti zaporedja istih znakov (npr. 111).

Potrditev gesla
Varnostna koda

Prepišite prikazano varnostno kodo
Strinjam se s pogoji in pravili uporabe