Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem 

Napovedovanje dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.
Kdo

Napoved vloži zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam (oz. osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka).


Kdaj

Zavezanec mora dohodke dosežene z oddajanjem premoženja v najem napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),
    • osebno ali po pošti, pri finančnem uradu.

V pomoč za pravilno izpolnitev napovedi, objavljamo primere izpolnjenih napovedi.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (DOHPREM št. 2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Navodilo za oddajo napovedi prek eDavkov kot lastni dokument za primer, ko je zavezancu odločba na podlagi prvo vložene napovedi že vročena
Lastni dokument    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (326. člen ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.