eDavki spletne storitve

Novosti / Spremembe

 

Različica 1.30.12.11

Dodana metoda Iskanje prejetih dokumentov po obdobju

Dodana metoda Pridobivanje podrobnosti vloženega dokumenta

Dodana metoda Oddaja dokumenta iz zunanjega vira

Sprememba sheme DocumentErrors.xsd - poročilo o napakah v XML obliki

V XML so dodana nova neobvezna polja zaradi česar lahko pride do napak v aplikacijah, kjer je raba polj vezana na vrstni red. Aplikacije, ki so vezane na imena polj, naj bi delovale brez sprememb. Za uporabo teh novih polj je potrebno upoštevati novo shemo.

 

 

 

Povezave

Začetna stran