Davek na motorna vozila

Ta funkcionalnost omogoča vpogled v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka. V evidenci motornih vozil so vozila, za katera je bil DMV odmerjen in plačan po 30. 12. 2009 oziroma obračunan v mesečnih obračunih ali uveljavljena oprostitev plačila davka po tem datumu.

 

Obračun davka na motorna vozila mora sestaviti davčni zavezanec ali proizvajalec, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi vozili in pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki v drugi državi članici še ni bilo začasno ali trajno registrirano.Iskanje vozila
Identifikacijska številka vozila (VIN številka):