Preverjanje vezanih knjig računovDavčna številka dobavitelja blaga oz. izvajalca storitve 
Serijska številka vezane knjige računov  -