Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev. Star portal je še vedno dosegljiv na naslovu https://edavki.durs.si/OpenPortal/.

Preverjanje vezanih knjig računovDavčna številka dobavitelja blaga oz. izvajalca storitve 
Serijska številka vezane knjige računov  -