Razkritje podatkov o obrazcu DDV-PPS


Ta funkcionalnost omogoča preverjanje, ali je bil DDV za novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, plačan oziroma ali je bil obrazec DDV-PPS za novo ali rabljeno sredstvo, ki ob pridobitvi ni namenjeno nadaljnji prodaji, od katerega bo davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračunani DDV izkazal v obračunu DDV, predložen. Več o obveznosti predložitve obrazca DDV-PPS ter plačilu DDV je dostopno na naslednji povezavi. Podatki o predloženih DDV-PPS/plačilu DDV so na voljo za obrazce DDV-PPS, ki so bili predloženi od 11. 1. 2019 dalje.


Iskanje vozila
VIN številka: